WAAROM TOCH ASFALT?

05 maart 2022

De nieuwe entree van ONS BUITEN wordt op dit moment aangelegd. Het ontwerp kent een betere flow en geeft meer ruimte aan natuur en recreatieplekken dan de oorspronkelijke situatie. Er is bewust gekozen voor gebruik van asfalt. Maar waarom? Is asfalt wel zo duurzaam? We leggen onze keuze graag toe:

1. Positief bijdragen 
Het was een lastige keuze, die oorspronkelijk wat 'tegennatuurlijk' voelde, want asfalt is minder duurzaam dan andere, gangbare natuurlijke wegverhardingen. Met de bewuste keuze voor asfalt zijn we toch in staat nog meer bij te dragen aan de verrijking van de ecosystemen. Een belangrijke reden is dat asfalt veel goedkoper is. In plaats van een zo klein mogelijke negatieve voetdruk op de ene plek te genereren, kiezen we er juist voor om een zo groot mogelijke positieve impact op andere plekken te kunnen hebben.

Hoe zit dat? De entree richten we in voor een zo effectief mogelijke flow van in- en uitgaand gastenverkeer. Per definitie is dit dus een 'high traffic'-gebied, oftewel: er is weinig ruimte voor activiteiten van de natuur. We kunnen hier dus wel een kleinere negatieve impact hebben door bijvoorbeeld een schelpenpad aan te leggen, maar er is dan nog steeds nauwelijks ruimte voor een grote positieve impact.  

Eco-effectief ondernemen gaat juist over dat laatste: hoe zorg je ervoor dat je juist zo veel mogelijk positieve impact kunt hebben op plekken waar andere soorten (dan de mens) steeds talrijker kunnen worden en steeds succesvoller kunnen zijn in hun bijdragen aan het ecosysteem. De focus ligt dus meer op het optimaliseren van positieve bijdragen dan op het minimaliseren van negatieve impact. Dit is altijd een kwestie van balans natuurlijk. 

Door voor asfalt te kiezen besparen we enorm op een plek waar we nauwelijks invloed kunnen hebben en die besparingen investeren we op plekken waar de groei (letterlijk) enorm is. Zoals met de aanplant van nieuw groen. 

Verder zorgen we met onze manier van groenbeheer dat er steeds gezonder bodemleven ontstaat met wormen, pissebedden en zelfs een intelligent netwerk van schimmels en micro-organismen. Hier worden planten sterker van en weerbaarder voor ziekten. En krijgen vogels meer en gezonder te eten, en ook dieren die afhankelijk zijn van bladeren, bessen, noten en fruit krijgen uiteindelijk veel betere voedingsstoffen tot zich.

2. Beperkt en geïsoleerd object
Zoals aangegeven heeft deze entree-ruimte een duidelijke en afgebakende functie. Daarmee is de verharding ook een geïsoleerd object, dat zo ontworpen is dat het als één robuust sculptuur op de bodem ligt. Maar ook een relatief open structuur heeft, met relatief veel randruimte, waar hemelwater makkelijk naartoe weg kan vloeien. Direct ernaast is dan ook al weer ruimte voor groen. En ook de wortelen van de struiken en bomen zullen prima onder het asfalt door kunnen groeien.

Het asfalt is sterk en gaat jarenlang mee en als het eenmaal ligt heeft het geen verdere negatieve impact op de omgeving. Wanneer het in de toekomst toch opgebroken wordt kan het als grondstof hergebruikt worden.

3. Besparing op beheer
Anders dan bij veel duurzamere verhardingen is het beheer voor intensief gebruik van asfalt minimaal. Dat betekent dat er weinig onderhoud nodig zal zijn. Vanaf dag 1 zal er dus ook bespaard worden op de energie en de middelen die hiermee gepaard gaan. 

De balans van het minimaliseren van de negatieve impact en het optimaliseren van de positieve impact slaat op deze plek bij de entree dus duidelijk goed uit. Op andere plekken bij ONS BUITEN kiezen we juist heel bewust wél weer voor duurzamere manieren van wegverharding. Omdat daar door de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld minder auto-verkeer, weer een andere balans geldt. 

Tip: lees dit artikel over eco-effectief ondernemen en groenbeheer van Jos Willemsen/Teaming with Life!