DUURZAAMHEID

BELEID

Het duurzaamheidsprogramma van ONS BUITEN is ontstaan uit ons eigen ontwikkelingsproces. We merken dat het een combinatie is waarin de kleine keuzes, zoals bijvoorbeeld het overstappen op ecologische schoonmaakmiddelen en tegels uit de tuin vervangen voor planten en meer biodiversiteit, net zo belangrijk zijn als de meer impactvolle beslissingen, zoals diepte-investeringen in energie en het overschakelen op een plantaardig dieet.  

Zo gaat het ook met ONS BUITEN. Het is een continu proces, waarin we ook kijken naar hoe we ruimte kunnen creëren om collega’s en gasten hun eigen duurzame keuzes te laten maken. Ook werken we samen met partners die vergelijkbare veranderingen teweegbrengen. Bijvoorbeeld met landschapsontwikkelaar Jos Willemsen, van Teaming with Life, die met grote én kleine stappen werkt aan een krachtigere natuur op het terrein.

INTRINSIEKE VERANDERING

We geloven dat alle duurzame veranderingsprocessen van binnenuit de organisatie, maar ook van binnenuit de mens komen. Dat gaat stapsgewijs. Niet alles kan in één keer, of volgens een bepaalde methode, want dan sluit het minder goed aan bij de persoonlijke beleving en motivatie. Bovendien blijkt een stapsgewijs proces voor ons zeer waardevol, doordat het ons de kans geeft om voortschrijdende inzichten steeds direct te kunnen implementeren.

NATUURLIJK TEMPO

We hebben veel ideeën voor de toekomst en een vergaande duurzame visie, maar we kunnen elke stap op weg daarnaartoe pas goed zetten als we er ook echt klaar voor zijn.

Soms staan mensen duidelijk aan het begin van een concreet bewustwordingstraject. In andere gevallen zijn mensen misschien al langer gewend aan een meer natuurlijke vorm van leven. Of mensen kiezen alleen zo nu en dan om een steentje bij te dragen. Iedereen ervaart voor zichzelf daarin hoe de ene persoonlijke keuze weer ruimte geeft aan de andere. En élke stap telt.  

Zo hebben we bijvoorbeeld jut-tonnen, waarmee kinderen schelpen, mooie steentjes en andere vondsten uit de natuur kunnen jutten. Tegelijkertijd zien we dat de tonnetjes ook spontaan gebruikt worden om zwerfafval mee op te ruimen.

ZELFSTANDIG EN (GREEN KEY) ERKEND

We geven zo veel mogelijk ruimte aan autonome beslissingen. Zowel op individueel- als op bedrijfsniveau. Door steeds opnieuw zelf heel bewust op zoek te gaan naar wat voor ons het best passend is. Daarin zijn we onafhankelijk. Dit geldt ook voor de transitie naar steeds duurzamere keuzes.

Keurmerken zorgen daarbij echter wel voor herkenbaarheid. We hebben onder andere de hoogste (GOUD) classificatie van het toonaangevende GreenKey label. En we zijn genomineerd voor de ADAC Camping Awards 2022, in de categorie ‘duurzaamheid en milieubewustzijn’.

We ervaren deze erkenningen als een blijk van waardering die aansluit bij de door experts vastgestelde en beproefde richtlijnen naar een effectieve duurzaamheidstransitie. 

VOORBEELDEN

We zijn ervan overtuigd dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren en we willen niet meer weglopen van onze eigen verantwoordelijkheden. Toen we eenmaal de weg op een duurzamer pad waren betreden, was er voor ons ook geen weg meer terug. Daarom zetten we ons met zoveel mogelijk concrete stappen in op een volledige transitie. 

LANDSCHAP & ECOLOGIE

Wij kijken naar het creërende vermogen van de natuur en werken daar zo veel mogelijk mee samen (‘teaming with life’). Dit gaat voorbij de (gesloten) circulaire gedachte van energiebehoud. We zien juist dat de bodem en de vegetatie daarop steeds vruchtbaarder, steeds productiever en steeds meer biodivers worden, wanneer ze de kans krijgen om zo ongehinderd mogelijk bij energie nog meer energie aan te trekken en op te hopen. Waarin het nieuwe in de verbeterde condities van het vorige groeit.

 • BODEMVERBETERING
  We doen uiteraard niet aan actieve kunstbemesting. Maar oogsten enkel aanwezige biomassa en dragen dit vervolgens over aan de bodem (mulchen). Daarmee is het een verrijking, en niet alleen een ‘teruggeven’, doordat de biomassa niet enkel opgemaakt is uit voedingsstoffen die uit de bodem komen, maar ook (oa. door licht) uit de kosmos.
 • SNOEIBELEID
  Wij wieden bij ONS BUITEN niet, maar oogsten, waarmee we het (bodem)systeem verder verrijken. Door de niet-gewenste beplanting met een zeis of sikkel bovengronds af te snijden. De mulch gebruiken we als opneembaar voedsel door het aan de bodem over te dragen. Bij voorkeur doen we dit op momenten dat de aanwezige energie in het groen het grootst is. Hierdoor worden bodem en ecosysteem steeds meer verrijkt. Het kan dus voorkomen dat er op tijden geoogst/gesnoeid wordt die niet synchroon lopen met de algemeen bekendere tijden. 
 • AANPLANT (VOEDSEL & KRUIDEN)
  We gebruiken veel voedselproducerende gewassen en kruiden, waardoor ONS BUITEN zich langzaamaan steeds meer ontwikkelt als een voedselbos. Daarbij werken we samen met de natuur door bijvoorbeeld slimme plantcombinaties te maken. En we gebruiken veel bodembedekkers, waardoor we niet met ongewenste planten hoeven te strijden. 
 • HAGEN EN GROEN
  Homogene hagen (veelal liguster) zijn vervangen door een variatie aan bomen, struiken en planten. Dit draagt bij aan het natuurlijke landschap en de biodiversiteit.
 • DIEREN
  Zowel voor varkens Max&Ruby als de kippen bootsen we een nomadisch leven zo veel mogelijk na met wisslende weiden en een verrijdbare ren. Zo kunnen ze zich tijdelijk op een bepaalde plaats ophouden, waardoor er gezonde patronen van 'omwoelen', 'bemesting' en 'herstel' plaatsvinden. Dit zijn natuurlijke processen die zorgen voor optimale bodemcondities. 

Lees ook: balans in de natuur

Meer hierover: https://www.teamingwithlife.info/watissyntropischelandbouw

 

ONS_BUITEN_Jos_Willemsen_teaming_with_life.png

 • PADEN & VERHARDING
  Tegelterrassen en anderszins gebruik van bodem-afdekkende constructies en materialen worden waar mogelijk vervangen door waterdoorlatende en doorgroeibare verhardingen. Asfalt wordt stapsgewijs vervangen door halfverharding, waarbij het asfalt gerecyceld wordt.
  Waarom er voor de entree wél bewust voor asfalt is gekozen.

 • LICHTVERVUILING
  Midden in het donkerste gebied van Zeeland beperken we de hoeveelheid lichtvervuiling tot een minimum. Daarom gebruiken we zo weinig mogelijk armaturen, zetten we zo veel mogelijk in op no-tech oplossingen en passen we zeer zwakke, maar veilige richtinggevende verlichting toe.

  Ook onderzoeken we de mogelijkheid tot het veilig instellen van zero-light tijden, waarin kunstmatig licht gedoofd wordt, en of lampen met niet-schadelijke lichtfrequenties voor vogels en insecten in de toekomst een extra oplossing zouden kunnen bieden in de strijd tegen lichtvervuiling.   

(HEMEL)WATER

 • WATER-SPEELTUIN (2020)
  Door de sloop van het voormalige indoor zwembad met peuterbadje kwam er ruimte om naast het circulaire pool- en wellnessgebouw ook een outdoor waterspeeltuin te realiseren die voor kinderen een ideale gelegenheid zou bieden om vanuit henzelf op een onafhankelijke manier verschillende natuur-elementen te ontdekken.

  De natuurlijke aanleg van een water-modderspeeltuin die wij voor onszelf gevisualiseerd hadden bleek niet kant-en-klaar te bestaan. Samen met partners uit de boomhuttenbouw en onze landschapsinrichter Jos Willemsen hebben we zelf een zo natuurlijk mogelijke water-modder-speeltuin ontworpen en vervaardigd. De uitkomst is een unieke water-modder-speeltuin in vorm van een spiraal met aanleidingen voor creatief spel voor elke leeftijd die uiteraard voldoen aan de strenge veiligheidsvoorschriften en -standaarden die er gelden voor speeltuinen.

 • CASCADES (2020)
  Drie water cascade’s zijn aangelegd in een deel van een voormalige sloot, waar door middel van een pompensysteem en een filtering door EM-bacteriën het water schoon gehouden wordt.

  Het water uit de cascades wordt ingezet voor water-modder-speeltuin en het water in de wellnesstuin. Op beide locaties is bewust gekozen voor (zacht) stromend water om het water veilig en gezond te houden, en daarbij ook een energetisch (en emotioneel welzijn) voordeel te genereren.

 • WADI’S (2021)
  De aanleg van een 'kussentjes landschap' in combinatie met de half-verharde kampeerplaatsen (all year verhuurbaar) zijn tussen de laantjes wadi’s aangelegd waar overtollig hemelwater langzaam in de bodem kan infiltreren. Hiermee houden we het water langduriger vast, zodat planten er ook bij droge periodes nog van kunnen profiteren en hoeven we geen actieve drainage meer toe te passen. Bovendien ontlast ontkoppeling van hemelwater het riool en zorgt daarmee voor een energiebesparing van het waterzuiveringsproces. Bovendien zijn wadi’s gunstig voor insecten, reptielen en (kleine) zoogdieren en daarmee bevorderlijk voor de biodiversiteit

NIEUWBOUW EN VERBOUW

Circulariteit in bouw heeft voor ons prioriteit. Het drie-tot-vijf-jarendoel dat we daarbij stellen is om alle nieuwe gebouwen optimaal circulair te (ver)bouwen. De realisatie van de WELLNESS & POOL (2019) heeft daartoe een eerste hoge standaard gezet, waarop we letterlijk verder kunnen bouwen.

De geleerde lessen verwerken we op dit moment om nieuwe accommodaties te ontwerpen en te realiseren die nog verder volgens de circulaire bouw principes vervaardigd worden. Zo kijken we naar:

 • FLEXIBILITEIT EN TOEKOMSTBESTENDIGHEID 
  Niet alleen belangrijk vanuit circulair oogpunt, maar ook vanuit de exploitatie (Total Cost of Ownership) is het van belang om de gehele levenscyclus van het gebouw in ogenschouw te nemen. De opbouw van het gebouw is flexibel van aard. Op basis van het 7S-Layers-of-Change-model is het gebouw dusdanig opgebouwd dat het zich in de toekomst eenvoudig laat aanpassen aan veranderde wensen. Door te voorkomen dat bijvoorbeeld zware constructieve aanpassingen noodzakelijk zijn bij een wijziging in het gebouw en door het demontabel houden van gevelelementen, vermijden we onnodige verspilling (en daarmee ‘afval’) op een later moment.

 • HERGEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN 
  Belangrijk in het circulair bouwen is de doelstelling om de productie van ‘afval’ te elimineren. Bij de keuze van materialen is van belang om te kijken naar gerecyclede materialen in het nieuwe pand. Zo is het WELLNESS & POOL- gebouw het eerste circulaire gebouwde zwembad van Nederland, o.a. door gebruik te maken van materialen uit de haven van Veere.

  Daarnaast is het van belang om te kijken hoe alle gebruikte materialen later weer opnieuw gebruikt kunnen worden, waarvoor het materialenpaspoort gebruikt wordt.

 • ENERGIEBESPARING
  Op basis van het gedachtengoed achter Trias Energetica hebben we gekeken hoe we gebouwen zo compact en (energie-)efficiënt mogelijk kunnen maken.

AFVAL- & GRONDSTOFFEN ALGEMEEN

We geloven niet in afval, maar in grondstoffen. Daarbij kijken we naar het minimaliseren van het energieverlies bij transitie van afval naar grondstof en naar het optimaliseren van de kwaliteit van toepasbaarheid (bij re- en upcycling). Daarmee zijn we pioniers in smartcycling. 

 • BOKASHI
  Er worden depots aangelegd voor de GFT-grondstoffen van de horeca, groen-oogst. Campinggasten worden uitgenodigd hun eigen bijdragen te leveren met het scheiden van persoonlijke GFT-grondstoffen. Van al deze groenresten maken we bokashi. Een an-aeroob fermentatieproces, waarmee groenresten in een hoogwaardige bodemverbeteraar worden omgezet.

 • MILIEUSTRAAT / INZAMELING
  De inrichting van onze milieustraat voor de inzameling van grondstoffen is aangepast om het voor gasten eenvoudiger te maken en te helpen om het bewustzijn rondom grondstoffen te verhogen (door het aanbieden van interessante informatie). We zien nu al dat het beter scheiden van grondstoffen toeneemt, daarom is o.a. de PDM-container vervangen worden voor een grotere container. Lees hier meer over de inzameling van grondstoffen. 

 • SCHOONMAAKMIDDELEN
  Vanaf seizoen 2022 bieden we de gasten de mogelijkheid om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor hun eindschoonmaak.
  De interne schoonmaak van alle afdelingen wordt continu verduurzaamd door het gebruik van betere middelen en minder energie. Lees hier meer over de verzameling producten die wordt ingezet voor een schoon en gezond leefklimaat.   

ETEN & DRINKEN

De productie en het transport van voedsel vormen een grote belasting voor het milieu. Door een balans te vinden tussen een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod en duurzame keuzemogelijkheden voor onze gasten geven we de duurzaamheidstransitie ook op dit vlak vorm.

 • REGIONAAL & BIOLOGISCH (2019)
  We gaan zo veel mogelijk langdurige samenwerkingen aan met voedselproducenten uit de regio die een biologisch keurmerk voeren. 

 • DIER- & VISVRIJ (2021)
  Het aanbod van de kaart is volledig dier- en visvrij, maar (nog) niet 100% plantaardig. 

 • To-Go
  We zetten in op een zero-waste strategie, waarbij de huidige papieren single-use items op termijn worden vervangen door herbruikbare verpakkingen, omdat blijkt dat de huidige afvalstromen nog niet volledig geschikt zijn om de afbreekbare verpakkingen in de GFT afvalstroom mee te laten gaan, vandaar dat we de stap willen gaan naar reusable. 

  Onze to-go verpakkingen in de horeca zijn echter al, langer dan wetterlijk verplicht, volledig afbreekbaar. We staan er ook steeds weer bij stil of het ook een weg is om iets weg te laten: geen rietjes of afbreekbare rietjes.