VLISSINGEN

Gigantische vrachtschepen

Al in de 13e eeuw werd er in de haven van Vlissingen gehandeld in huiden, zout, haring, teer en wol. In die zelfde tijd was het bekend vanwege zijn kaapvaart en zeeroof. De voorhaven, die momenteel wordt gebruikt voor de loodsboten, is de oudste haven in Vlissingen. Deze is gebouwd in 1455. Rondom de havens zijn talloze culturele en informatieve dingen te doen. Begeef je in de wereld van de Nederlandse zee-legendes in het Zeeuws Maritieme Museum of bekijk de gigantische vrachtschepen die nauw langs het strand varen.


Ruimte in Zeeland