Deltawerken

De verwezenlijkte antwoorden op de waternoodsramp

De deltawerken zijn de verwezenlijkte antwoorden van Nederland op de waternoodsramp. Maar ze bestaan uit meer waterweringen dan alleen de Oosterscheldekering. De Zeeuwse kust wordt ook beschermd door bijvoorbeeld de Haringvlietdam, de Grevelingendam, en de Brouwersdam. Deze dammen verbinden de eilanden onderling en daardoor is Zeeland veel toegankelijker dan vroeger. Ook de Zeelandbrug en Westerscheldetunnel leveren een belangrijke bijdrage aan de toegankelijkheid van de provincie.

Bron: Deltawerken, VVV Zeeland.

Oosterscheldekering

De kering wordt vaak het achtste wereldwonder genoemd. Hij is met zijn lengte van 3 kilometer en zijn 65 pijlers veruit het indrukwekkendste en bekendste onderdeel van de Deltawerken. Een uniek natuurgebied zou verloren zou gaan als er niet secuur gehandelt werd en zo kwam de dam met schuiven tot stand. Deze worden alleen gesloten in geval van storm of springvloed.

Veerse Gatdam

De Veerse Gatdam is 2,8 kilometer lang en verbindt Walcheren met Noord-Beveland. Omdat de dam zo goed geïntegreerd is in het landschap kun je alleen te voet of vanaf de fiets kunt zien dat het een dam is, met water aan beide kanten. De Veerse Gatdam is het derde bouwwerk van de in totaal 13 Deltawerken en sluit samen met de Zandkreekdam het Veerse Meer af. Beide beschermen ze de Zeeuwse kustlijn tegen het geweld van de zee.

Bron: Veerse Gatdam, VVV Zeeland: https://www.vvvzeeland.nl/nl/veerse-gatdam-oid18604/


Ruimte in Zeeland